Linus J. Schatullmakare | Trädfällning TjörnEnglish version to be available

Trädfällning Tjörn

Trädfällning Tjörn

Nu en betydande del av min verksamhet Startade som en nödvändig bisyssla

Mina första investeringar i trädbearbetningsmaskiner som lett upp till dagens verksamhet gjordes under julen 2012. Då helt i privat regi och på en hobbynivå i föräldrahemmets garage. En kort tid därefter införskaffade jag mig även en motorsåg. För som jag tidigare beskrivit vill jag gärna komma över virket i de träd som växer på villatomter runt omkring oss. Då i första hand plommon-, päron- och äppleträd. Möjligheten att få bygga möbler av något som växt lokalt, framför allt Tjörn, var självklart också en starkt drivande faktor. För precis på samma vis som jag vill att mina möbler primärt ska fungera som dekorativa inredningsdetalj (likt en tavla) vill jag också gärna ha en historia kring virket jag använt mig av. Med tiden spreds informationen på Tjörn att jag sökte fruktträd till min snickeriverksamhet. Detta förde relativt fort också med sig förfrågningar om att till exempel fälla samt forsla bort någon enstaka tall eller gran. Att det fanns affärsmässiga förutsättningar att också bedriva trädfällning blev snabbt tydligt. Förfrågningarna har sedan dess fortsatt öka. Idag är trädfällning en viktig del av mitt företagande som sedan hösten 2019 övergått i ett aktiebolag. Tack vare trädfällningen tillåts jag fortsätta drive mitt snickeri i den riktningen jag vill. Skulle du vara i behov av fällning samt eventuellt även bortforsling av träd får du gärna av dig. Med en bred utrustning av motorsågar, linor, vinschar, skogstraktor samt tillgång till kranbil är det få jobb jag inte klarar av. Självklart innehar jag motorsågskörkort A och B samt trädfällarförsäkring. Lokal, snabb och kostnadseffektivt trädfällning är vad jag vill kunna erbjuda Tjörns invånare. Från och med 1:a augusti 2016 kan du också ansöka om ett 50%-igt RUT avdrag på arbetskostnaden i samband med trädfällning. Dock ingår ej kostnaden av den eventuella bortforslingen i detta avdrag. Tveka inte kring att höra av dig. En besiktning på plats och offert är alltid gratis.