Snickeriet

Mitt snickeri är inte stort. Det är faktiskt väldigt litet. Själva snickerilokalen är endast på 24 kvadratmeter. Men på denna yta har jag inrymt: justersåg, bandsåg, rikt- och planhyvel, hyvelbänk, pelarborrmaskin, fräsbord, slipbord, limbord samt en anläggning för vakuumpressning. Och framför allt innehåller den alla mina handverktyg. Lokalen lämpar sig inte för storskalig trädförädling. Allt typ av serietillverkning blir faktiskt tämligen omständig då  avlastningsytorna är begränsade. Men det är inte för att uppnå skalfördelar jag designat mitt snickeri. Mitt snickeri är anpassat för att ta fram enstycksmöbler. Möbler som fått ta sin tid att färdigställas. Möbler som bär min prägel.