Linus J. Schatullmakare | Om migEnglish version to be available

Om mig

Om mig

En möbelsnickare har sitt snickeri En konstnär sin ateljé Jag har något som ligger där emellan

På detta sätt vill jag beskriva min verksamhets karaktär. I klartext betyder detta att jag vill skapa möbler som i första hand upplevs som dekorativa. Möbler som huvudsakligen finns till för att skapa en stämning i ett rum snarare än att fylla ett praktisk ändamål. Detta försöker jag framför allt åstadkomma genom att blanda olika träslag för att skapa kontraster. Viktigt för mig är också att möblerna både upplevs och är nätta i den mån det går (undantag finns självklart). Personligen tycker jag att sköra, men inte bräckliga, konstruktioner framstår som vackrast. Eftersom varje träd som växer inte är det andra likt anser jag mig heller inte på förhand kunna skissa ner hur jag tänker mig den färdiga möbeln i detalj. Sättet jag arbetar på innebär att slutresultatet sällan blir vad jag såg framför mig vid ett tidigt idé stadie. Då känslan är viktigare än funktionen anser jag att harmonin måste få styra mina beslut. Detta för med sig att jag grovt sågar upp de träämnen jag tänkt använda mig av och lägger dem tillsammans på hyvelbänken. Där kan jag få en känsla för hur just dessa träbitar passar ihop baserat på bland annat färgtoner och ådring. Denna process fortskrider iterativt under hela arbetets gång. Uttrycket ”Kill your darling’s” beskriver bäst denna process. Idag finns det ytterst få, om ens någon, möbelsnickare som kan livnära sig på att tillverka möbler utefter de tekniker och metoder som utvecklats under århundradena fram till 1900-talets början. De handarbete som dessa arbetsmetoder kräver tar tid och är kostsamma. Istället får många möbelsnickaren idag fokusera på enklare konstruktioner med standardiserade arbetsmoment för att få skalfördelar och på så vis kunna hålla nere priserna. Ofta är det maskinernas begränsningar som sätter möbelsnickarens begränsningar. Det är med en femårings envishet jag tagit mig an uppgiften att försöka förse Sverige med dekorativa, harmoniska och nätta möbler. Självklart sammanfogade i enlighet med gamla tiders välbeprövade och hållbara tekniker. Och med virke som jag själv släpat ut ur skogen, eller hem från grannens trädgård. Jag hoppas att det kommer finnas människor som uppskattar det jag gör. Oavsett kommer jag under alla omständigheter att ägna mig åt det roligaste jag vet.